{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

ete

Pinky Ring

2023.08.27

日本輕珠寶佩戴在左右手的小指戒有著不同涵義

右小指能許願招來幸福,左小指能守護願望,讓幸福屬於自己

每個時刻都能感受到好運降臨的喜悅。