{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

 

【 綿延耳釦 Spread Cuff 】


關於綿延耳釦(Spread Cuff)的佩戴方法


1.將耳釦上方的圈型開口從耳朵上方較薄處順滑至耳朵凹陷處固定

2.再輕摺耳垂放置於耳釦鉤環間隙

3.輕輕將耳釦調整至您喜愛且不會滑落的位置

※避免不當施力、拉扯、彎折,可能會造成損壞。