{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

ete

Spring 2024 Collection "Ring Cuff"

2024.02.21

"Ring Cuff" 是戒指也是耳釦,2WAY的設計,輕鬆變換日常造型與風格。

奢華地排列鑲有閃閃發光的人造寶石,就像戴上一件藝術品,

運用精緻度和閃耀光澤感吸引眾人的目光,輕鬆展現大人感的高級單品。