{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

ete bujoux

Liner Cuff

2022.12.23

在耳際上畫一條線的清新設計 “Liner cuff”。

印象完全取決於將它垂直佩戴在耳垂上或水平佩戴在耳輪上的位置。

享受層疊耳釦搭配的樂趣。